:

Hoe gaan we tewerk ?

Welke stappen doorlopen we?


We hanteren een gestructureerde en transparante projectaanpak. Zodat u op elk moment een duidelijk overzicht heeft.


Eerste contact

U contacteert ons met een concrete vraag. Dit kan telefonisch of per mail. We maken een afspraak om ter plaatse uw vraag verder te bespreken en te bekijken of Mistral nuttig kan zijn voor uw bedrijf.


Inzichtsessie

We starten steeds met één of enkele inzichtsessies met de sleutelfiguren binnen uw bedrijf. We verdiepen ons in uw specifieke bedrijfsstrategie en bekijken hoe technologische innovatie uw bedrijf kan doen groeien. Op basis hiervan bekijken we samen hoe we Mistral concreet kunnen invullen voor uw bedrijf. Naargelang uw specifieke business en situatie, volstaat een korte sessie van een dag of is een langer coachingtraject nodig.


Projectstart

Soms volstaat het om de inzichten scherper te stellen, in andere gevallen werken we gezamenlijk een uitgebreid innovatieplan uit.

  • Analyse van de product/markt portfolio.

Hoe competitief is uw bedrijf? Wat zijn de mogelijke product/markt combinaties? Boort u best een nieuw marktsegment aan of introduceert u een nieuw product op uw huidige markt?

  • Opstellen van een technologiestrategie.

Zijn er nieuwe of alternatieve technologieën beschikbaar voor uw product/markt combinatie? Hoe matuur is uw technologie? Kunt u optimaliseren op gebied van materialen, productieprocessen, engineering?

  • Toepassen van het strategisch plan op productniveau.

Hoe stroomlijnt u uw operationele activiteiten met uw strategieplan? Kunt u uw productmanagement optimaliseren? Hoe pakt u R&D-projecten aan?

  • Begeleiding bij de implementatie van uw strategische beslissingen

Welke acties moet het managementteam ondernemen? Hoe start u nu concreet met het optimaliseren van de productie en de engineering?

We stemmen elke projectstap steeds af op uw specifieke situatie.


Wegwijs in subsidies

We kijken samen met u voor welke subsidies of regionale voordelen u in aanmerking komt en begeleiden u volledig bij uw subsidiëringaanvraag. Zo wordt Mistral haalbaar voor zowel grote als kleine ondernemingen.


Multidisciplinaire teamsamenstelling

Ons projectteam sluit optimaal aan bij uw sector en uw technologie. Onze technologiecoaches beheersen alle relevante domeinen van technologie, innovatie en bedrijfsstrategie. Die multidisciplinaire aanpak garandeert het sterkste resultaat voor uw innovatiestrategie.
Maak kennis met ons team


Strikte confidentialiteit

Onze vertrouwelijkheidclausules (NDA) garanderen u een optimale bescherming van uw bedrijfsgegevens van bij het eerste contact. 

 

En wat na Mistral?

Bij coachingprojecten voor langere termijn blijven we het management begeleiden tot aan de implementatie en zelfs verder. De technologie-experts van Sirris kunnen u ook verder ondersteunen bij de praktische uitvoering van uw technologische innovatie.